Şengül Hamamı

Şengül Hamamı: Şengül Hamamı Ulu Cami’nin kuzey batısında Yıldırım Bayezid döneminde  (salt. 1389-1402) Ulu Cami vakfı olarak yaptırılmıştır. Tek hamam plan tipolojisinde, duvarları moloz taşla örülerek inşa edilen Şengül Hamamı’nda kubbe ile örtülü soğukluk kısmından iki eyvanlı, dikdörtgen planlı sıcaklık bölümüne geçilir. Burada iki tane halvet de vardır. Kazan ve külhan ise hamamın batısındadır. 16. yüzyılda günlük 16 ila 25 akçeye kiraya verilmekte olan hamam, geçirdiği yangınlar nedeniyle tahrip olmuştur. Soğukluk bölümünün bazı duvarları yıkılmış, sekizgen kasnak üzerine oturmuş bir kubbe ile örtülü sıcaklık bölümü ise günümüze kadar ulaşabilmiştir. Halen Gümüşçüler Çarşısı olarak kullanılmaktadır.

Bursa Ansiklopedisi, Cilt 4, 1553; Kaplanoğlu, Bursa Anıtlar Ansiklopedisi, 114-115; Yalman, Bursa, 92-93

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr