ŞİRİN HATUN TÜRBESİ

Şirin Hatun Türbesi, Gülruh Sultan Türbesi’nin sağındadır. Bu türbede, II. Bayezıd’ın eşi ve Şehzade Abdullah’ın annesi  Şirin Hatun’un mezarının yanısıra, gelini Ferahşah ve torunu Aynişah’ın da mezarları bulunmaktadır. Şirin Hatun Türbesi, avlunun kuzeybatısındaki sonuncu türbedir.

15. yüzyıl sonlarında inşa edilen Şirin Hatun Türbesi, bitişiğindeki Gülruh Sultan Türbesi gibi kare planlıdır. Sekiz köşeli bir kasnağa oturan kubbede renkli camlı dört pencere, beden duvarlarının her birinde mermer söveli ikişer pencere olmak üzere toplam sekiz
pencere bulunmaktadır. Duvarları iki sıra tuğla, bir sıra kesme taş ve aralarında dikey birer tuğla ile örülmüş olan Türbe’nin giriş kısmında küçük bir eyvan bulunmaktadır. Türbe inşa edildiğinde girişin üzerinde mevcut olan kurşun kaplı saçağın günümüzde yalnız izleri görülmektedir. Zemini altıgen tuğlalarla kaplı olan Türbe’nin iç duvarlarındaki renkli arabeskler, geometrik bitki ve ayetler zaman içinde badana ile kapanmış ve üzerine basit kalem işleri yapılmıştır.

Bursa Kültür Varlıkları Envanteri:Anıtsal
Eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,662


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr