T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın görevleri, 4848 sayılı Kanunla tanımlanmıştır. Buna göre;

Ülkemizin dış politikası doğrultusunda çeşitli ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla kültür ve turizm ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek,
Kültür ve turizm alanında çeşitli ülkelerin hükümetleriyle akdedilecek işbirliği anlaşmaları ve değişim programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
Uluslararası kültür ve turizm kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek ve bunların yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak,
Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, AB mevzuat uyumu çalışmalarını, Ulusal Programda öngörülen tedbirler ve AB Müzakereleri çerçevesinde takip ederek bu alanda hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,
AB’nin kültür ve turizm konularındaki mevzuat ve politikalarını takip etmek ve bunlara ilişkin işlemleri yapmak,
Başkanlığın görevleri arasındadır.

Diğer taraftan, 22.12.2003 tarihi itibariyle, turizm pazarlamasına yönelik ve Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler dışında, kültür ve sanat ağırlıklı yurtdışı faaliyetlerin yürütülmesinde “Bakanlığın ilgili Birimleri arasında koordinasyonun sağlanması ve bu faaliyetler çerçevesinde ülkelerle ilişkilerin yürütülmesi görevleri” de Başkanlığımıza verilmiştir.

 

 http://disiliskiler.kulturturizm.gov.tr/belge/1-54973/eski2yeni.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın görevleri, 4848 sayılı Kanunla tanımlanmıştır. Buna göre;

Ülkemizin dış politikası doğrultusunda çeşitli ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla kültür ve turizm ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek,
Kültür ve turizm alanında çeşitli ülkelerin hükümetleriyle akdedilecek işbirliği anlaşmaları ve değişim programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
Uluslararası kültür ve turizm kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek ve bunların yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak,
Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, AB mevzuat uyumu çalışmalarını, Ulusal Programda öngörülen tedbirler ve AB Müzakereleri çerçevesinde takip ederek bu alanda hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,
AB’nin kültür ve turizm konularındaki mevzuat ve politikalarını takip etmek ve bunlara ilişkin işlemleri yapmak,
Başkanlığın görevleri arasındadır.

Diğer taraftan, 22.12.2003 tarihi itibariyle, turizm pazarlamasına yönelik ve Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler dışında, kültür ve sanat ağırlıklı yurtdışı faaliyetlerin yürütülmesinde “Bakanlığın ilgili Birimleri arasında koordinasyonun sağlanması ve bu faaliyetler çerçevesinde ülkelerle ilişkilerin yürütülmesi görevleri” de Başkanlığımıza verilmiştir.

 http://disiliskiler.kulturturizm.gov.tr/belge/1-54973/eski2yeni.html


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr