TRAFO

1700’lerin başında Fransız bir bilim adamının elektrik üzerine önemli bir buluşundan sonra Avrupa ve Amerika’da, özellikle 1800’lerin başından itibaren, elektrikle ilgili hızlı gelişmeler olmuş; ancak, Bursa’da elektrik enerjisinin üretimi için girişimlere 1906’da başlanabilmiştir. Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından 1924 yılında, İtalyan ve Fransız şirketlerinin katkılarıyla Bursa’nın değişik mahallelerinde oniki adet trafo merkezi inşa edildikten sonra, daha sistemli olarak elektik dağıtımı yapılan kentte 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında aydınlatma, yağ kandilleri ve mumlarla yapılmıştır. Bursada bu tarzda ve aynı dönemde yapılmış oniki
adet trafodan biri de Yeşil Camii’nin kuzeyinde yer almaktadır.

Bursa Kültür Varlıkları Envanteri:Anıtsal Eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,497..


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr