Ulu Cami

Ulu Cami:Ulu Cami, Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılmıştır. Mimarının Ali Neccar olduğu düşünülmektedir. Cami, zaman içinde deprem, yangın, lodos ve bazı istilalardan oldukça zarar görmüş ve çeşitli onarımlar geçirmiştir. 69 x 55 metreölçülerinde dikdörtgen bir planı olan Ulu Cami, 3795 m2’lik bir alanı kaplamaktadır. Kalın duvarlara ve oniki adet büyük yığma fil ayaklarına bağlanan kemerlere ve pandantiflere oturan yirmi kubbe ile örtülü olan caminin orta kısmındaki kubbenin üstü camlı olup, altında onaltı köşeli büyük bir şadırvan bulunmaktadır. Ulu Cami’nin kesme küfeki taşından yapılan cephelerinde sağır kemerler içinde, altta ve üstte ikişer pencere bulunmaktadır. Cami’nin kuzey cephesinin köşelerinde, kaidesi mermerden, gövdeleri tuğladan örülmüş birer minaresi vardır. Caminin doğu, batı ve kuzey cephelerinde üç kapısı bulunmaktadır. Özellikle kuzey cephesindeki taç kapı oldukça görkemlidir. Ulu Cami içinde, 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın başlarında  duvarlara yazılmış olduğu tespit edilen 192 adet yazı, hat sanatının özgün örnekleri olarak gösterilmektedir. Ulu Cami’nin güneybatı köşesinde 1903 yılında yaptırılan Çinili Çeşme 1959 yılında Ulu Cami’de yapılan kapsamlı onarım sırasında yıktırılmış, ancak 1993-1994 yıllarında aslına benzer bir biçimde yeniden inşa edilmiştir.

Baykal, Bursa ve Anıtları, 100-102; Bursa Ansiklopedisi, Cilt 4, 1646-1648; Kaplanoğlu, Bursa Anıtlar Ansiklopedisi, 118-120; Yalman, Bursa, 93-96

Ulucamii içinde 19. yy. ın ikinci yarısında ve 20. yy.ın başlarında duvarlara yazılmış olduğu tespit edilen 192 adet yazı, hat sanatının özgün örnekleri arasında gösterilmektedir.

M. Hızlı, Bursa Çarşısındaki Dini Yapılar,,Çarşının Öyküsü,87.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr