UNESCO ÇALIŞMALARINDA ANKARA’DAN SEVİNDİRİCİ HABER

Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alabilmesi amacıyla 2000 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na “Bursa ve Cumalıkızık, Erken Osmanlı Dönemi Kentsel ve Kırsal Yerleşimleri” adı ile başvuru yapılmış ve başvurumuz Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer almıştır.

2011 yılında Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU Bursa Alan Başkanı olmuş, söz konusu alanların UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmasına ilişkin Adaylık Başvuru Dosyasının ve Yönetim Planlarının hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve denetlenmesi amacıyla; “Bursa Alan Başkanlığı” uzman kadrosu ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca, Başvuru Dosyası kapsamındaki alanlarda yetki ve sorumluluk sahibi olan kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin ve meslek odalarının temsilcilerinden seçilmiş olan Danışma Kurulu ile Başvuru Dosyasının önemli bir bölümünü oluşturacak Yönetim Planı’nı onaylamak, uygulamak üzere görev üstlenecek olan Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Bursa Alan Başkanlığı’na bağlı olarak oluşturulmuştur.

Alan Başkanlığının yaptığı inceleme, araştırma, yerinde tespit çalışmaları ve çeşitli uzmanlarla gerçekleştirdiği toplantılar sonrasında Bursa’nın adaylık başvurusunun güçlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Olurları ile onaylan Cumalıkızık ve Hanlar Bölgesi yönetim alanı sınırlarının revize edilmesi ve bu kapsamda Hanlar Bölgesi’nin nüvesini oluşturan Orhan Gazi Külliyesi’ne ek olarak diğer dört Sultan Külliyesi’nin de (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil ve Muradiye) öneri Dünya Miras Alanı sınırlarına eklenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, bu alanları daha güçlü bir şekilde vurgulayacak olan yeni bir başlık altında çalışmaların devam ettirilmesi düşünülmektedir. Tüm bu öneriler Bursa’da ilgili alanlarda yetki sahibi kurum ve kuruluşların görüşleri ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilmiştir.

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun da yaptığı incelemeler neticesinde Sultan Külliyeleri’nin dosya kapsamına girebilmesi için belirlenen yönetim alanı sınırları ve Hanlar Bölgesi ile Cumalıkızık’ın tampon bölge sınırları revizyonları Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Olurları ile 26.07.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Sultan Külliyelerinin Başvuru Dosyası kapsamına eklenmesiyle Dünya Miras Listesi’ne adaylık sürecinde Bursa’nın evrensel değerleri daha güçlü bir şekilde öne çıkarılacaktır. Bursa (Hanlar Bölgesi ve Sultan Külliyeleri) ve Cumalıkızık Köyü Yönetim Planı’nın hazırlanması için Birinci ve İkinci Strateji Arama Toplantıları Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında Dünya Miras Listesi’nde yer alabilmek için son başvuru tarihi olan 1 Eylül 2012’ye kadar Başvuru Dosyası’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim edilmesi için hazırlıklar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr