UNESCO DÜNYA DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ’NE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

UNESCO uluslararası düzeyde faaliyet gösteren ve devletlerin üyesi olabildiği “Uluslarası Kuruluşlar” statüsünde  bir örgüt olduğu için “Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri”nden farklı olarak bu örgütle iletişim T.C.Kültür ve Turizm  Bakanlığı vasıtasıyla sağlanmaktadır. 

Dünya Miras Listesi için başvuru yapmış bir varlığın Liste’ye alınmasında son söz sahibi ve karar verici olan UNESCO Dünya Miras Komitesi ‘dir. 

Komite listeye başvuru yapan aday varlığın durumunu ICOMOS(kültürel varlıklar için) ve IUCN(doğal varlıklar İçin) gibi uluslararası yardımcı organlarının hazırladığı raporları da göz önünde bulundurarak yapar. Listedeki varlıkların koruma durumlarına dair hazırlanan raporları değerlendirir ve varlıkların gerektiği gibi yönetilmediği durumlarda taraf devletlerden gerekli adımları atmasını isteyebilir.

 Aşağıdaki tabloda söz konusu kurumların adaylık başvurusu değerlendirmesindeki rolleri görülebilir.

Ayrıca, UNESCO tarafından hazırlanmış Dünya Mirasları Uygulama Rehberi-2011”in (orijinal adı: The Operational Guidelines For the Implementation of the World Heritage Convention-2011)  6. Eki’nde yer alan tablodan ve III.J bölümünde açıklanan zaman tablosundan yararlanarak hazırlanmış olan “Neden 1 Eylül?” tablosuna bakmak için tıklayınız.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr