UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI STRATEJİ ARAMA TOPLANTISI

Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü tarihi alanlarını içerecek şekilde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda hazırlanan “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” isimli Adaylık Dosyası’nın değerlendirilmesi sonucunda, Bursa, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 22 Haziran 2014 tarihinde, Katar’ın başkenti  Doha’da gerçekleştirilen 38. Dünya Miras Listesi Komitesi’nde Türkiye’nin 12., dünyanın da 998. Üstün Evrensel Değere Sahip Miras Alanı olarak kabul edilmiştir.

Tarihi dokunun doğal bütünlüğü içerisinde etkili ve etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, aynı zamanda da değişimin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, ancak ilgili ve yetkili herkesin, her kurum ve kuruluşun rol aldığı bir kamu ve toplum bilincinin yaratılması ile mümkün olmaktadır. Dünya Mirası Komite Toplantısı’nda kabul edilen Uygulama Rehberi’nde de, dünya mirası alanlarının katılımcı yaklaşımla tanımlanan bir “yönetim planı” ile sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekliliği belirtilmektedir.

Bu bağlamda, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık tarihi alanları için hazırlanmış ve onaylanmış beş yıllık “Bursa (Hanlar Bölgesi & Sultan Külliyeleri) ve Cumalıkızık Yönetim Planı [2013-2018]”nın Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından revizyonu hazırlanmaktadır. Revize edilecek olan Yönetim Planı’na girdi oluşturmak için profesyonel moderatörler yönetiminde, bilgi ve fikirlerin ortak akıl süzgecinden geçirildiği, Alanların korunmasına yönelik Hedef ve Eylemlerin belirlendiği Strateji Arama Toplantıları, 16-17 Ekim 2018 tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi gerçekleştirilmiştir.

Strateji Arama Toplantısı’nın açılışı Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra SÖNMEZ, Yönetim Planı revizyonunu yürüten Akan Mimarlık’tan Tanju Verda AKAN ve Strateji Arama Toplantısı Moderatörü Adnan ALMEMAN’ın gerçekleştirdiği açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Kentimizi ve değerlerini uluslararası camiaya daha iyi tanıtabilmek ve tarihi mirasımızı daha etkili yönetebilmek amacıyla iki gün süren toplantılara kamu kurumu yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik oda temsilcileri, çarşı yöneticileri, muhtarlar, alanda yaşayan yerel halktan oluşan toplam 138 kişi katılmıştır. Toplantıda yönetim, kültürel değerler-koruma ve planlama, sosyal-ekonomik yapı ve çevresel düzen, eğitim ve bilinçlendirme, turizm-tanıtım-ziyaretçi yönetimi, erişilebilirlik-ulaşım, acil durum ve afet yönetimi gibi çeşitli temaları içeren konular hakkında görüşler alınmıştır. Katılımcılar toplantıdaki değerli fikirleriyle Dünya Miras Alanları’nın uluslararası normlara uygun yönetilebilmesine yardımcı olacak Yönetim Planı’nın revizyonuna katkı sağlamıştır.

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr