“TÜRKİYE DÜNYA MİRAS ALANLARINDA YÖNETİM PLANI HAZIRLIKLARI DENEYİM PAYLAŞIMI ÇALIŞTAYI” BAŞLADI

Şehrimiz için son derece önemli olan UNESCO adaylık sürecinde, Bursa Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü yönetim planları ile ilgili çalışmalara büyük katkı sağlayacak olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca da destek verilen ve ev sahipliğini Bursa Büyükşehir Belediyesinin üstlendiği  “Türkiye Dünya Miras Alanlarında Yönetim Planı Hazırlıkları Deneyim Paylaşımı Çalıştayı’’ başladı. Çalıştay, 25-26 Mayıs tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.

2000 yılından sonra UNESCO korunması gereken varlıkların ve alanların gerçek listeye alınabilmesi için “Alan Yönetim Planlarının” hazırlanmasını bir ön şart olarak aramaya başlamıştır. Türkiye’nin Dünya Miras Listesi’ndeki varlıkları 2011 yılında Selimiye Camii Külliyesi’nin listeye alınmasıyla birlikte toplam on varlığa ulaşmıştır. Dünya Miras Listesi’ne aday varlıkların değerlendirildikleri ve bu sürede adaylık dosyalarını hazırladıkları Geçici Liste (Tentative List) 13 Nisan 2012 tarihinde yapılan toplantı ile 26 adet varlıktan 38 varlığa yükselmiştir. Bu hızlı artış, Türkiye’nin Dünya Miras Listesi’nde ve Geçici Liste’de yer alan varlıkları için Alan Yönetim Planı hazırlığının önemini vurgulamaktadır.

Bu doğrultuda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi’nce,  Alan Yönetim Planı sürecini ele almayı; bu süreçten geçmiş ve geçmekte olan alanların deneyimlerini, Alan Yönetim Planı hazırlığında olan alanlara aktarma amacıyla, Dünya Miras Sözleşmesi’nin 40. Yılı kutlamaları çerçevesinde, “Türkiye Dünya Miras Alanlarında Yönetim Planı Hazırlıkları Deneyim Paylaşımı” konulu çalıştay düzenlenmesine ve bu çalıştayın Geçici Liste’de yer alan Bursa’da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr