UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU

 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, eğitim, bilim, kültür ve iletişim işleriyle yükümlü kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşları, UNESCO tarafından yürütülen çalışmalar konusunda bilgilendirmek, bunların faaliyetlere katkı ve katılımlarını sağlamak, UNESCO ile ilgili iş ve konularda hükümete danışmanlık etmek ve UNESCO merkeziyle işbirliğini sağlamak amacıyla 25 Ağustos 1949 tarihli ve 3-9862 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle kurulmuştur. (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetmeliği)

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun organları şunlardır:

Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik.

Genel Kurul:

Eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarında ülkemizin belli başlı resmi, yarı resmi ve özel kurumları temsilcileri ile bu alanlarda ün yapmış şahsiyetlerden oluşmaktadır. Dört yılda bir defa toplanır. Milli Eğitim Bakanı, Genel Kurula Başkanlık eder.

Yönetim Kurulu:

Dört yıl süre ile Genel Kurulca seçilen 11, Milli Eğitim Bakanlığınca atanan 2, Dışişleri Bakanlığınca atanan 1 ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca atanan 1, olmak üzere toplam 15 üyeden oluşur. Ülkemiz UNESCO Yürütme Kurulunda temsil edildiği dönemlerde, temsilcimiz Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

Genel Sekreterlik:

Yönetim Kurulu çalışmalarının yürütülmesini ve alınan kararların yerine getirilmesini, UNESCO merkezi ve yurtiçi-yurtdışı ilgili kurumlarla ilişkiyi sağlar.

http://www.unesco.org.tr/?page=15:59:1:turkce

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr