Vaiziye Medresesi (Mahkeme)

Vaiziye Medresesi (Mahkeme): Vaiziye Medresesi olarak da adlandırılır. Ulu Cami’nin batısında Amcazade Hüseyin Çelebi tarafından yaptırılan bir medrese-çarşıdır. I. Yıldırım döneminde (1389-1402) yaptırılan medrese, 1855 depremi sürecinde önemli hasar görmüş, 1957 yılında yapılan çalışmalarda temelleri ortaya çıkarılarak, planına uygun bir biçimde rekonstrüksiyonu yapılmıştır. 21 oda ve üzeri kubbeli bir dershane ile doğusunda birkaç kubbeli oda, revaklı bir avluyu çevrelemekte, binanın etrafında da 37 dükkan sıralanmaktadır. Medresenin beden duvarları tuğla ve moloz taş ile örülmüştür. Günümüzde iş merkezi olarak kullanılmaktadır.

 

Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, Cilt 4, 208; Bursa Ansiklopedisi, Cilt 4, 1679;  Hızlı, Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Medreseleri, 58-60; Kaplanoğlu, Bursa Anıtlar Ansiklopedisi, 123


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr