Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası: Bina Emin Onat tarafından, İkinci Ulusal Mimarlık Akımı etkisinde, iklime uygunluk, yöresel mimarlıkla
ilişki, yerel malzeme ile işçiliğin kullanılması gibi faktörler dikkate alınarak tasarlanmış bir yapıdır. 1948 yılında açılışı yapılan binanın geniş saçakları ve dikdörtgen pencereleri yöresel Türk Evinin bir yorumu olarak kabul edilebilir. Binanın rayonel bir planı, çevreye saygılı ve mütevazi bir cephesi bulunmaktadır.

Bursa Kültür Varlıkları Envanteri:Anıtsal Eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,282.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr