YENİ BEZZAZ CAMİİ

Yeni Bezzaz Camii: İbn-i Bazergan adında bir tüccar tarafından Fatih döneminde (salt. 1451-1481) inşa ettirilen yapı, Reyhan Camisi olarak da bilinir. Caminin iç ölçüleri 7.55 x7.55 metre olup, üzeri sekizgen kasnağa oturan büyük bir kubbe ile örtülüdür. Yüksek bir kalkan duvarı olan üç gözlü son cemaat yerinin üzerinde ise ortada yuvarlak, yanlarda aynalı tonozlar bulunmaktadır.  1855 depreminde büyük hasar gören caminin çöken kubbesi yerine önce çatı yaptırılmış, 1963 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından yapılan onarımda yapının üzerine tekrar kubbe inşa edilmiştir. Kasnakta her yönde birer adet olmak üzere, toplam dört adet pencere bulunmaktadır, ancak kuzey yönündeki kapatılmıştır. Caminin kuzeybatı köşesindeki minaresinin sekizgen kaidesi taştan, silindirik gövdesi ise tuğladan inşa edilmiştir. Şerefenin altı dört sıra stalaktitlidir.

(Bursa Ansiklopedisi, Cilt 4, 1708; Kaplanoğlu, Bursa Anıtlar Ansiklopedisi, 126-127)


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr