YEŞİL MEDRESE (SULTANİYE )

 

Beşinci Osmanlı hükümdarı Çelebi Sultan Mehmed tarafından Bursa’da cami, imaret, mektep ve hanın yanı sıra bir de medrese yaptırılmıştır. Yeşil Camii’nin güneybatısında ve yaklaşık 100 m. uzaklıkta bulunan medreseye, cami yanında yer alması sebebiyle “Yeşil” adı da verilmiştir. Medrese, kuzey-güney yönlü dikdörtgen bir plana sahiptir. Güney kenarının ortasına bitiştirilen eyvan şekilli dershane/mescid mekanı, dikdörtgenin sınırları dışına taşmaktadır. Doğu batı ve kuzey kanatları revaklı olan avlunun ortasında,  daire şekilli bir havuz vardır.Revakları taşıyan sütunlardan bazılarının başlıkları devşirme Bizans malzemesidir.Yapının tezyinatı oldukça sadedir. Yapının dışında pencerelerin sivri kemerli alınlıklarında özel kesilmiş firuze renkli çiniler ve gri renkli taşlar ile oluşturulan kompozisyonlar cepheye hareketlilik kazandırmıştır. Sultaniye Medresesi’nin kurulmasıyla, İznik’te Orhan Gazi
tarafından yaptırılmış olan medresenin de önemi ikinci dereceye düşmüştür. 1419’da tamamlanan medrese bugün “Türk-İslam Eserleri Müzesi” olarak hizmet vermektedir.

Y. Demiralp,Erken Dönem Osmanlı
Medreseleri,KültürBakanlığı Yayınları,71-72.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr