Yiğit Cedid Camii

Yiğit Cedid Camii: Cumhuriyet Caddesinden Reyhan Çarşısına girilen noktada, Yeniyiğit Sokağın başında yer alır. Yaptıran ve yapılış tarihi tam olarak belli değildir. Ancak bazı kaynaklarda, caminin Yiğit Köhne Camii’ni yaptıran Yiğit oğlu Hacı Ali olduğu ve 15. yüzyılın ilk yarısın yaptırılmış olabileceği ifade edilmektedir. Kare planlı cami, 1855 depreminde büyük hasar görmüş ve sonrasında özel mülkiyete geçmiştir. 1960 yılında gerçekleştirilen geniş çaplı bir onarım sonrasında cami olarak ibadete açılmıştır.

M. Hızlı, Bursa Çarşısındaki Dini Yapılar,,Çarşının Öyküsü,89..


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr