YILDIRIM MEDRESESİ

14. yüzyılda inşa edilmiş olan medrese, Caminin kuzeybatısında yer alır. Medrese dikdörtgen planlı olup, doğudan batıya doğru eğimli bir arazi üzerinde inşa edilmiştir. Erken Dönem Osmanlı Medreselerinin arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan yapı, Osmanlı mimarisinde, önü kapalı ilk medresedir. 20 odanın yer aldığı medrese bahçesinde mermer bir şadırvan bulunmaktadır. Bir çok kez onarım görmüş olan yapı, bu gün dispanser olarak hizmet vermektedir.

Y. Demiralp,Erken Dönem Osmanlı
Medreseleri,KültürBakanlığı Yayınları,39.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr