Yönetim Planı kapsamında Bursa’nın sorumlulukları nelerdir?

BİRLİKTE KORUMAK
Kurumların çalışma programlarının birbirleri arasında ve halkla paylaşılması, çakışmaların önlenmesi, kaynakların etkin kullanılması, yönetimle ilgili özel mevzuatların geliştirilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektir.

KORUMA-KULLANMA DENGESİNE ÖNEM VERMEK
Tarihi kent siluetinin korunması ve tarihi alanların algılana bilirliğinin arttırılması için üst ölçekte çalışmalar yapmak; sosyal ve kültürel öncelikler belirlenerek yapılacak restorasyonlar ile köy halkı ve kentlinin yaşamını kolaylaştırmak, bu alanlardan göç etmelerini engellemek amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektir.

TURİZMİ AMAÇ DEĞİL ARAÇ OLARAK ELE ALMAK
Günün her saatinde sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel merkezler olan Hanlar, Külliyeler ve Cumalıkızık Köyü’ne sahip çıkılması; Tatil köyü olursa uzun vadede köye gelecek turist sayısı azalacağı için, köy yaşamını devam ettirecek düzenlemelerin yapılmasının sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektir.

HER SEVİYEDE BİLİNÇ VE FARKINDALIK YARATMAK
İlköğretim öğrencilerine yaşadıkları alanın önemini anlatan eğitimlerden, köy halkına restorasyonlar sonrasında kendi evlerini onarabilmeleri ile ilgili bilgilerin
verildiği eğitimlere kadar farklı düzeylerde çalışmaların düzenlenmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektir.

HEM HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR, YAYA ÖNCELİKLİ HANLAR, KÜLLİYELER VE CUMALIKIZIK KÖYÜ, HEM DE KÖY HALKI İÇİN ULAŞILABİLİR BİR KENT OLMAK
Tarihi alanlarda otopark sorununun ortadan kaldırılması, erişilebilirliğin sağlanması ve Cumalıkızık Köyü’nde Ankara Yolu üzerindeki raylı sistem ile daha etkin bağlantı kurulması için çalışmaların yapılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektir.

DÜNYANIN TANIDIĞI BURSA VE CUMALIKIZIK OLMAK
Tarihi kültürel mirası ile tanınan, dünya turizm ağına dâhil olmuş Bursa ve Cumalıkızık için çalışılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektir.

ACİL DURUMLAR VE AFETLERE HAZIRLIKLI OLMAK
Acil durumlarda nasıl hareket edeceğini bilen çarşı, mahalle ve köy sakinleri ile acil durum ve afetlere hazırlıklı yönetime sahip olunması amacıyla çalışmalar
gerçekleştirmektir.

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr