Prof.Dr. Zekiye YENEN

 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık lisans (1976), aynı bölümde Kentsel Tasarım yüksek lisans (1980) mezunu, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir Planlama bilim alanında doktor (1988); büro ve şantiye mimarlığı, 1980 yılından buyana Yıldız Teknik Üniversitesi’nde akademisyen [dr. öğretim görevlisi (1988), yardımcı doçent (1989), doçent (1994), profesör (2000)].

Uzmanlık alanı; kent tarihi, kentsel tasarım, turizm planlaması.

Verdiği lisans dersleri; ‘Yerleşmelerin Evrimi’, ‘Design Basics in Planning’, ‘Kentsel Tasarım’, yüksek lisans dersleri; ‘Konutun Evrimi’, ‘Fizibilite’, ‘Açık Alanın Evrimi’, doktora dersleri; ‘Anadolu Türk Kenti’, ‘İstanbul’un Mekânsal Dinamikleri, Planlama ve Kentsel Tasarım Konuları’, yönettiği stüdyolar; ‘Planlama 7’, ‘Diploma’, ‘Planlama – Tasarım – Uygulama / YL’, lisans bitirme tezi, yüksek lisans (16) ve doktora tezi (6) danışmanlığı.

‘İstanbul’da Osmanlı Dönemi Camilerinin Envanteri’ (DPT, 1999), ‘İstanbul Metropoliten Alanında Merkez Gelişimi – Altyapı Politikaları’ (YTÜ, 2000), ‘Kentsel Sit Alanlarında Turizmin Koruma ve Kalkındırma Amaçlı Yönetimi’ (TÜBİTAK, 2006) araştırma projelerinin yönetimi.

YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı, ŞBP Bölümü Kentsel Tasarım Bilim Dalı Başkanlığı, Şehircilik Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu üyeliği, ADEK üyeliği, Senatörlük… gibi idari ve akademik görevler.

Uluslararası ve ulusal yayınlanmış makale, bildiri ve Türkçe kitap yazarlığı, Türkçe ve İngilizce kitap editörlüğü, hakemlik ve jüri üyelikleri, uzmanlık raporları.

Uluslararası atölye çalışmaları, burslar (3) ve fikir yarışması ödülleri (2).

Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı KTVK Kurulu üyeliği (1995-2005), İstanbul Alan Başkanlığı Danışma Kurulu, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyeliği (2008-2012).

 

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr